Studentko! Studencie!
Zapraszamy Cię na spotkania dla Studentów, które odbywają się w naszej parafii w każdy czwartek o godz.: 20:30 w salce na plebanii.