Chrzest

Obowiązki rodziców dziecka:
  - przygotowują się do chrztu dziecka,
  - są obecni,
  - publicznie proszą o chrzest,
  - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
  - wyrzekają się szatana,
  - składają wyznanie wiary,
  - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
  - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
  - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (Spowiedź Św., I Komunia Św., Bierzmowanie),
  - są świadkami wiary dla dziecka,
  - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
  - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
  - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
  - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
  - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
  - świętują dzień Patrona,
  - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
Obowiązki rodziców chrzestnych:
  - wyznaczeni przez rodziców
  - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
  - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
  - należą do Kościoła katolickiego
  - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
  - wyrzekają się szatana
  - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
  - otrzymują specjalne błogosławieństwo
  - trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu
  - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
  - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
  - modlą się za chrześniaka
  - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w każdą II Niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 13:00
I Rocznica Chrztu Św.: Msza Św. z uroczystym błogosławieństwem w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz.: 13:00. Prosimy wcześniej zgłaszać w Zakrystii imiona dzieci.Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest każdego roku w III klasie Gimnazjum.

Zgodnie z dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego  księdza  kardynała Stanisława Dziwisza  przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata.

W pierwszym i drugim roku przygotowań kandydaci uczestniczą w 10 spotkaniach w grupach oraz w niektórych wydarzeniach związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. W trzecim spotkania są w każdym tygodniu

 

W przypadku kandydatów z innych parafii wymagana jest zgoda parafii zamieszkania.

ZAPRASZAMY NA INAUGURACJĘ PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA w roku szkolnym 2016/ 17 dla klas 1, 2, 3 Gimnazjum

3.10.2016.poniedziałek godz. 18.00. Msza św. i Nabożeństwo Różańcowe

Po nim wręczenie indeksów.

klasy 1

uczniowie klas 1 otrzymają formularz zgłoszenia wraz ze wzorem pisma do ks. Proboszcza ks Prałata Franciszka Motyki z prośbą o przyjęcie do Grona Kandydatów przygotowujących się do  Bierzmowania. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu

wzór formularz do zapisania kandydata

 

Nazwisko

 i Imię ...................   

Imiona

 Rodziców  ....................  

Adres

zamieszkania   ........................ 

Data i miejsce urodzenia   ............................ 

Nr telefonu stacjonarnego ............................   

Nr tel. komórkowego kandydata  ....................  

Nr telefonu komórkowego Rodzica  ........................  

E-mail  

kandydata   ........................................... 

Miejsce 

i  data  chrztu  ............................  

Szkoła.......................................

  

 

Wzór Pisma do ks. Proboszcza:

Kraków dnia..................................

 

Ks. Prałat Franciszek Motyka

Czcigodny Księże Proboszczu!
Wspólnota Parafii pod wezwaniem N.M.P. Matki Kościoła w Krakowie

 

Ja.....................................(imię i nazwisko) proszę o przygotowanie mnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Chcę zostać włączony(a) do przygotowania przed bierzmowaniem. prośbę swą motywuję tym, że: jestem już ochrzczony(a) przystąpiłem(am) już do I spowiedzi i komunii św. i chcę dopełnić mojej inicjacji chrześcijańskiej. Chcę stać się w pełni dojrzałym chrześcijaninem (dodaj swoją motywację)

Zobowiązuję się do prowadzenia życia chrześcijańskiego, przyjmuję kierownictwo Kościoła na drodze mojego duchowego wzrostu. zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich wymagań jakie zostaną postawione przede mną na drodze do dojrzałości ( napisz do czego Ty sam Się zobowiązujesz)

 

 

.......................................

(podpis rodziców)

...........................................

 

(podpis kandydata)

klasy 2

uczniowie klas 2 będą uczestniczyć w spotkaniach raz w miesiącu .Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest  certyfikat ukończenia poprzedniego roku. Ci którzy go nie odebrali mogą to uczynić w poniedziałek. Ukończyli przygotowanie w klasie pierwszej z wynikiem pozytywnym;

1.       Baran Wiktor

2.       Bartula Julia

3.       Błaszkiewicz Paulina

4.       Chlipała Martyna

5.       Firganek Tomasz

6.       Gwiazda Jan

7.       Halek Szymon

8.       Hyliński Jakub 

       Anna Jakuszewska

        Januszkiewicz Weronika

10.   Jędrzejewski Jakub

11.   Jop Julia

12.   Kiszka Jakub

13.   Klima Aleksandra

14.   Konopka Paweł

15.   Kotaba Paweł

16.   Kotarba Paulina

17.   Krawczyk Jakub

18.   Kuboń Hubert

19.   Kusior Weronika

20.   Kuśtrowski Maciej

21.   Madej Monika

22.   Maziarz Anna

23.   Michalska Paulina

24.   Misiak Beniamin

25.   Piórecki Dariusz

26.   Poniży Dawid

27.   Saska Łukasz

28.   Serafin Szymon

29.   Smus Aleksandra

30.   Starowicz Sylwia

31.   Synowski Bartosz

32.   Tytoń Jakub

33.   Wadowski Adam

34.   Walczyk Zofia

35.   Wantuch Aleksandra

36.   Worobkiewicz Irena

37.   Wójcik Maksymilian

38.   Wróbel  Kamil

39.   Wszołek Kacper

z     Zaborowski Mikołaj 

klasy 3

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest  certyfikat ukończenia poprzedniego roku. Ci którzy go nie odebrali mogą to uczynić w poniedziałekbiorą udział w spotkaniach raz w tygodniu

Ukończyli przygotowanie w klasie drugiej z wynikiem pozytywnym;

1.       Bierówka Jakub

2.       Brzeżański Marcin

3.       Dalewski Sebastian

4.       Dumanowski Andrzej

5.       Dziedzic Michał

6.       Dzieślewski Hieronim

7.       Dziuba Łukasz

8.       Frybes Paulina

9.       Gajda Karolina

10.   Gałka Michał

11.   Grzech Zuzanna

12.   Harmata Paweł

13.   Kocanda Gabriela

14.   Kolega Krzysztof

15.   Kołodziejczyk Kinga

16.   Kośmider Przemysław

17.   Krupiński Adam

18.   Kunz Marcin

19.   Kurzydło Karolina

20.   Latawiec Zuzanna

21.   Migas Katarzyna

22.   Moskal Kamil

23.   Ostafin Łukasz

24.   Pabian Tomasz

25.   Petka Julia

26.   Reptak Mateusz

27.   Ryncarz Krzysztof

28.   Sroka Natalia

29.   Starzyk Bartosz

30.   Superson Szymon

31.   Sus Zofia

32.   Szychta Oskar

33.   Tkaczyk Kamila

34.   Wakszyńska Amelia

35.   Więcek Aleksandra

36.   Witaszek Julia

37.   Wojdała Szymon

38.   Wojtaszek Jakub

39.   Wójtowicz Filip

 

40.   Zoń Maria

Spotkania formacyjne w grupach od 11.10.2016r i od 12.10.2016

wtorek godz.18.30     grupa S. Judyty

środa godz.18.30         grupa P. Herminy

zapraszam też na spotkania Grupy Apostolskiej z ks. Michałem piątki godz. 19.00.  spotkania odbywają się w salce wejście z boku kościoła

jakiekolwiek pytania proszę kierować do mnie osobiście dyżur w kancelarii poniedziałki od 8.00 do 8.30 i  od 19.00 do 19.30 bądż drogą elektroniczną hosinek@wp.pl

wraz z darem kapłańskiej modlitwy i życzliwością 

ks. Józef Litwa

 


pozostałe Informacje dla klas 3
1.  Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
Kanon 889 Kodeksu prawa kanonicznego w
 §1 mówi Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. 
Warunkiem bezwzględnym do ważnego przyjęcia tego sakramentu jest chrzest.
 § 2 wymaga się więc, aby człowiek posiadający używanie rozumu, przeszedł odpowiednie przygotowanie, by mógł jak najbardziej świadomie przyjąć ten sakrament i otworzyć się na łaski, jakie są z nim związane.
Episkopat owocne osiągnięcie skutków sakramentu bierzmowania dostrzega w odpowiednim przygotowaniu kandydatów. Dokonuje się ono drogą normalnej katechezy, dziś dodalibyśmy - katechezy szkolnej i przygotowania bezpośredniego w parafii przez 3 lata
Kandydat powinien znać prawdy wiary objawionej (niezbędne uczestnictwo w katechizacji);uczestniczyć w kulcie chrześcijańskim (niedzielna Msza św.,  nabożeństwa roku liturgicznego przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii); prowadzić  życie zgodne z zasadami wiary, co uzewnętrznia się przede wszystkim w jego relacjach z innymi. Problem, czy wysyłane dzieci docierają na nabożeństwa do kościoła?
2. Uzupełnienie danych do Sakramentu Bierzmowania, krótkie przypomnienie
Imię i nazwisko kandydata
Imiona Rodziców, proszę wpisać nazwisko panieńskie Matki dziecka
Świadectwo chrztu a w nim: miejsce chrztu wraz z adresem i kodem pocztowym parafii chrztu  i  datą chrztu dziecka( może być świadectwo od Pierwszej Komunii św.  jeśli nie zmieniły się dane dziecka) 
Imię do Bierzmowania do końca marca napisać i oddać opiekunom pracę: Jakiego wybrałem patrona i dlaczego?
Patronem tym może zostać dowolny święty czy błogosławiony uznany za takiego w Kościele katolickim.
Przy wyborze imienia dla dziecka mającego przyjąć chrzest, rodzice czy opiekunowie decydują o nadawanym imieniu. Kościół sugeruje, aby było to imię "święte", a więc noszone przez świętego czy błogosławionego. Celem tej sugestii jest doprowadzenie do tego, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona.
Sakramenty bierzmowania udziela się młodzieży już świadomej religijnie, która sama, znając życiorysy różnych świętych, może określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Kandydat do bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już od chrztu, ale może też wybrać sobie drugiego patrona - świętego czy błogosławionego, którego postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca.
Warto więc, aby przystępujący do sakramentu bierzmowania, przyjmując wybrane przez siebie imię, zapoznali się z życiorysem danego patrona uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w swoim życiu
Pilne: dla kandydatów chrzczonych poza parafią  potrzebne są metryki chrztu z parafii w której był udzielony, przekazać je księdzu lub prowadzącemu grupę

3. Terminarz: spotkanie z Rodzicami zostanie ogłoszone w osobnych zaproszeniach w listopadzie 2016r.


 

 

 

 

WYMAGANIA:

1.       Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania obejmuje: celebracje, spotkania,  nabożeństwa,  przygotowujące uczniów gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania..

2.      Bierzmowanie przyjmują uczniowie kl. 3 przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

3.      Kandydaci I roku formacji uczestniczą w  10 spotkaniach  , 

pon 3.10.2016r. godz.18.00

wt 8.11.2016r. godz.18.00

wt 6.12.2016 r godz.18.00 Roraty

wt 24.01.2017r. godz.18.00

wt 14.02.2017r godz.18.00

śr 1.03.2017r godz.18.00 Popielec

Rekolekcje wielkopostne 

pn 3.04.2017 godz.19.00

wt 4.04.2017r godz. 19.00

śr 5.04.2017r godz.18.00.

pt 7.04.2017r godz.18.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii

wt 30.05.2017r. godz.18.00. zakończenie spotkań

4.  Kandydaci II roku formacji uczestniczą w 10 spotkaniach przy parafii 

pon 3.10.2016r. godz.18.00

wt 8.11.2016r. godz.18.00

wt 6.12.2016 r godz.18.00 Roraty

wt 24.01.2017r. godz.18.00

wt 14.02.2017r godz.18.00

śr 1.03.2017r godz.18.00 Popielec

Rekolekcje wielkopostne 

pn 3.04.2017 godz.19.00

wt 4.04.2017r godz. 19.00

śr 5.04.2017r godz.18.00.

pt 7.04.2017r godz.18.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii

wt 30.05.2017r. godz.18.00. zakończenie spotkań

5. Kandydaci III roku formacji uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach  zgodnie z podziałem na grupy. podział zostanie podany w październiku

a także w Triduum przed Bierzmowaniem i liturgicznych próbach przed udzieleniem sakramentu

 

 

6. Wszyscy kandydaci kl I, II, III otrzymują specjalne dzienniczki(indeksy) potwierdzające obecność

wzór dzienniczka(indeksu)

udział w niedzielnych Mszach św.

październik

----------

 

 

 

 

 

listpad

 

 

 

 

 

--------

grudzień

 

 

 

 

 

--------

styczeń

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

---------

marzec

 

 

 

 

 

---------

kwiecień

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w nabożeństwie różańcowym (4 razy)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w Roratach (4razy)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w Drogach Krzyżowych (3 razy)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

dodatkowe

data

podpis

 

 

 

 

 

 

 

udział w rekolekcjach wielkopostnych (3dni)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

spowiedzi święte, zaleca się co miesiąc (minimum 4 razy)

miesiąc

podpis

październik

 

listopad

 

grudzień

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

plan spotkań umieszczony jest na www.matka.kosciola.pl w zakładce sakramenty

 

 

(W Boże Narodzenie i Wielkanoc podpisują Rodzice, oni także mogą podpisać indeks w przypadku udziału Mszy św. poza parafią czy choroby kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci do Bierzmowania przystępują przynajmniej 4 razy w roku do spowiedzi:

na początku roku szkolnego,

przed Bożym Narodzeniem

Przed Wielkanocą,

na końcu roku szkolnego.

zalecana jest spowiedź w pierwsze piątki

Mszy św. niedzielnej

o  dowolnie wybranej godzinie

czterech nabożeństwach różańcowych

w październiku,

przynajmniej czterech Roratach w Adwencie,

przynajmniej w trzech Drogach Krzyżowych w piątki w Wielkim Poście.

w rekolekcjach wielkopostnych

 

 

 

 

 

 

 


 

               

 

7. Kandydaci uczestniczą we

Mszy św. niedzielnej o  dowolnie wybranej godzinie

 czterech nabożeństwach różańcowych w październiku,

 przynajmniej czterech Roratach w Adwencie,

przynajmniej w trzech Drogach Krzyżowych w piątki w Wielkim Poście.

 

 

8. Nieobecność na spotkaniu musi być usprawiedliwiona przez  rodziców lub opiekunów pisemnie do dwóch tygodni od daty nieobecności.

     W razie potrzeby zapraszam Rodziców  i Opiekunów na indywidualne spotkania w Kancelarii Parafialnej w poniedziałki od 8.00 do 8.30 i od 19.00 do 19.30, 

 kontakt drogą elektroniczną hosinek@wp.pl 

 

 

 

 

 

Pokuta

Sakrament Pokuty i Pojednania:
  - dokonuje pojednania z Bogiem, odpuszcza grzechy po Chrzcie popełnione, przywracając lub pomnażając łaskę uświęcającą,
  - odpuszcza karę wieczną i przynajmniej część kary doczesnej,
  - przywraca zasługi osobiste, jakie człowiek traci przez grzech śmiertelny,
  - pomnaża i daje łaski uczynkowe do poprawy życia, lepszego spełniania własnego powołania życiowego i charyzmatów w Kościele.
Aby spowiedź mogła być uznana za dobrą należy spełnić następujące warunki:
  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Sakrament pokuty i pojednania w naszym Kościele:
  • w dni powszednie w czasie Mszy św.: 7:00 i 18:00
   (w okresie wakacyjnym pół godziny przed mszą świętą)
  • w niedzielę i święta –10 minut przed Mszą św.
  • w I piątki miesiąca – od godz. 7:00 do 7:30 i od 16:30 do 19:30Małżeństwo

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:
  1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
  2. Świadectwo bierzmowania.
  3. Świadectwo uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych (informacja o terminach na stronie: www.wdr.diecezja.krakow.pl)
  4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
  5. Dowody osobiste.
  6. Dokument z USC - data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

W dniu ślubu 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się w Zakrystii aby:
 • złożyć brakujące podpisy,
 • przynieść obrączki,
 • dostarczyć potwierdzenie spowiedzi przedślubnej

Małżeństwa Jubileuszowe zapraszamy na Mszę Św. i uroczyste błogosławieństwo:
- 1, 5 i 10 Rocznica Ślubu: I Niedziela Adwentu, godz.: 10:00
- 25 Rocznica Ślubu i inne Rocznice: Święto Najświętszej Rodziny (ostatnia Niedziela grudnia), godz.: 10:00.
Prosimy co najmniej tydzień wcześniej zgłaszać się w Zakrystii.